300 - 500 Lít ( TĐ)

Tủ đông Sanaky 365 lít VH-5699W1 (Đông-mát)
- 21%
Xem nhanh
Sanaky 300 Lít VH - 4099W2KD (Đông-mát)
- 11%
Xem nhanh
Sanaky Inverter 450 Lít VH-6899K3 (1 Chế Độ)
- 4%
Xem nhanh
Sanaky 340 Lít VH-4899K3 (1 chế độ)
- 8%
Xem nhanh

Sanaky 340 Lít VH-4899K3 (1 chế độ)

10.950.000₫ 11.950.000₫
Sanaky 400 Lít VH-5699W3 (2 chế độ)
- 4%
Xem nhanh

Sanaky 400 Lít VH-5699W3 (2 chế độ)

12.450.000₫ 13.000.000₫
Sanaky Inverter 430 Lít VH-5699HY3 (1 chế độ)
- 10%
Xem nhanh
Sanaky 500 Lít VH-6699W1 (Đông-mát)
- 13%
Xem nhanh

Sanaky 500 Lít VH-6699W1 (Đông-mát)

14.000.000₫ 16.100.000₫
Sanaky 430 Lít VH-5699HY (1 ngăn đông)
- 7%
Xem nhanh

Sanaky 430 Lít VH-5699HY (1 ngăn đông)

12.500.000₫ 13.490.000₫
Sanaky 320 Lít VH-4099A3
- 14%
Xem nhanh

Sanaky 320 Lít VH-4099A3

8.590.000₫ 9.950.000₫
Sanaky 300 Lít VH-4099W1 (Đông-mát)
- 16%
Xem nhanh

Sanaky 300 Lít VH-4099W1 (Đông-mát)

7.950.000₫ 9.500.000₫
Sanaky 300 Lít VH-405W2 ( 2 Chế Độ)
- 8%
Xem nhanh

Sanaky 300 Lít VH-405W2 ( 2 Chế Độ)

6.420.000₫ 7.000.000₫
Sanaky 305 lít VH-4099A1
- 19%
Xem nhanh

Sanaky 305 lít VH-4099A1

8.100.000₫ 9.950.000₫
Sanaky Inverter 300 Lít VH - 4099W3 (Đông-mát)
- 17%
Xem nhanh

Sản phẩm đã xem